Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Over Staat van Rijnmond

Over Staat van Rijnmond

Het platform ‘Staat van Rijnmond’ bundelt, bewerkt en presenteert data van en over de Rijnmondgemeenten op het gebied van het milieu en de leefomgeving. Staat van Rijnmond is een samenwerkingsproject van alle gemeenten in de Rijnmondregio, Goeree-Overflakkee, de GGD Rotterdam-Rijnmond, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond. DCMR is de uitvoerende partij.

De site biedt een selectie van gegevens in kant-en-klare dashboards die toegespitst zijn op de naderende Omgevingswet. Naast de dashboards vind je in de databank uitgebreidere datasets. De 'dashboards' maken het makkelijk om Rijnmondgemeenten te vergelijken.

Historie

Het project Staat van Rijnmond verzamelt al meer dan 25 jaar informatie over het milieu en de staat van de leefomgeving, toegespitst op de Rijnmondregio.

Het project is in de afgelopen jaren meerdere malen van naam gewisseld: eind vorige eeuw is het project gestart als Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR), waarna het na een herijking in 2015 is verder gegaan als Monitoring en Omgevingsinformatie (MOI). In de loop van de tijd is de informatie over trends (grafieken) aangevuld met ruimtelijke informatie (in de vorm van kaarten). Publicatie was oorspronkelijk in de vorm van een gedrukt rapport, later als pdf en sinds 2021 is Staat van Rijnmond de website waar alle informatie (openbaar) gedeeld wordt.

Het dagelijks werk voor Staat van Rijnmond bestaat uit het verzamelen en bewerken van gegevens en deze presenteren in de vorm van indicatoren (informatie in de vorm van grafieken en kaarten). Met behulp van themagroepen met alle externe partners wordt de inhoud van de informatie bepaald.

Thema’s, subthema’s en indicatoren

De dashboards op Staat van Rijnmond zijn onder te verdelen in hoofdthema’s en subthema’s. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. De hoofd- en sub thema’s sluiten aan op de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De indicatoren die op de site gepresenteerd worden geven een beeld over de leefomgeving in de Rijnmondregio.

Dieper inzicht met de database

Naast de dashboards is alle verzamelde data (indicatoren) te vinden in de onderliggende databank. Hier kunnen kaartjes, tabellen en grafieken gemaakt worden voor eigen gebruik. De gegevens kunnen onderling met elkaar verbonden en vergeleken worden. De link naar de database is te vinden op de hoofdpagina en op ieder dasboard.

Openbaar toegankelijk

De Staat van Rijnmond is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden die willen weten hoe de Rijnmondregio ervoor staat. Bezoekers kunnen de data gebruiken voor bijvoorbeeld besluitvorming, agendavorming, verantwoording, benchmarking of onderzoek. Met het oog op de naderende Omgevingswet is Staat van Rijnmond een informatiebron voor het opstellen van omgevingsplannen of het monitoren van omgevingswaarden. De data op het platform is openbaar toegankelijk.

Bronnen en actualisatie

De cijfers zijn afkomstig van uiteenlopende dataleveranciers zoals , provincie Zuid-Holland, GGD, Regionale Klimaatmonitor, RIVM, CBS en DCMR. Uitgangspunt bij de keuze voor datasets is dat deze voor de regio Rijnmond beschikbaar zijn, relevant zijn voor de gebruikers en een terugkerend karakter hebben. Met regelmaat worden de cijfers geactualiseerd.

Toegankelijkheid

De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven op DigiToegankelijk.nl. De site is zowel te gebruiken op een computer als mobiel device.

De volgende browsers worden ondersteund:

  • Microsoft Edge (vanaf versie 12)
  • Mozilla Firefox (vanaf versie 3.5)
  • Google Chrome (vanaf versie 30)

Wat je verder nog moet weten

De inhoud van deze Staat van Rijnmond is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. DCMR kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de website. DCMR kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website. De afnemer van de informatie en data op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en data.

Voor eventuele suggesties en opmerkingen, maak gebruik van het contactformulier.