Een ogenblik geduld a.u.b.

Staat van Rijnmond

bundelt, bewerkt en presenteert informatie van en over de Rijnmondgemeenten op het gebied van het milieu en de leefomgeving.

Ga naar thema's

Thema's

Gezonde regio

Gegevens over milieufactoren die de gezondheid beïnvloeden (luchtkwaliteit, geluidbelasting, bodemverontreiniging, geur- en lichthinder) en gezond gedrag.

Klimaatbestendige regio

Gegevens over energieverbruik, emissies van CO2, opwekking van duurzame energie en de mate waarin de regio voorbereid is op verandering van het klimaat (adaptatie).

Biodiverse regio

Gegevens over ontwikkeling van de biodiversiteit en de milieufactoren die de biodiversiteit beïnvloeden.

Circulaire regio

Gegevens over de transitie naar een circulaire regio, de ontwikkeling van de hoeveelheid ingezameld afval en het gebruik van grondstoffen.

Veilige regio

Gegevens over de veiligheid in het havenindustrieel complex en langs de transportroutes in de regio, en over de waterveiligheid.

Leefbare regio

Gegevens over de demografische ontwikkeling in de regio, de woningvoorraad en voorzieningen, en de beleving van de bewoners van hun woonomgeving.

Bereikbare regio

Gegevens over de bereikbaarheid van de regio, de gekozen vervoerswijzen, duurzame mobiliteit, de verkeersveiligheid en hinder.

Databank

In de databank vind je een volledig overzicht van alle beschikbare indicatoren en diverse weergave opties.

Nieuws