Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe indicatoren in 2022

door Hing Cheung Li

Staat van Rijnmond heeft dit jaar niet stilgezeten. Samen met de experts van de samenwerkingspartners (o.a. Rijnmond gemeenten, GGD, Havenbedrijf Rotterdam, en Provincie Zuid-Holland)  zijn er nieuwe indicatoren bedacht die meer informatie geven over het milieu en de leefomgeving in de Rijnmondregio.

Aan het begin van ieder jaar komen experts samen om per thema te bepalen welke indicatoren toegevoegd moeten worden aan het platform. Deze keuzes maken we op basis van ontwikkelingen in het jaar daarvoor.

In onderstaande tabel zie je per thema de indicatoren die in 2022 zijn toegevoegd.

Thema

Indicator weergegeven in grafiek

Indicator weergegeven op kaart

Niveaus waarop data beschikbaar is

Bron

Peildatum

Leefbare regio

Visuele hinder klachten naar subaard

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

DCMR

 

Gezonde regio

Stofklachten

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

DCMR

 

Gezonde regio/Leefbare regio

Beweegvriendelijke omgeving (mate waarin de omgeving uitnodigt tot bewegen)

Beweegvriendelijke omgeving (mate waarin de omgeving uitnodigt tot bewegen)

Buurt (kaart), gemeente (grafiek)

Atlas Leefomgeving

16-06-2022

Gezonde regio/Leefbare regio

 

Zwemplekken inclusief actuele zwemwaterkwaliteit

Omgeving

Zwemwater.nl

01-06-2022

Gezonde regio

 

Signaleringskaart bodemdaling

Omgeving

PZH

01-06-2022

Gezonde regio

 

Actuele luchtkwaliteit op kaart

Omgeving

RIVM

 

Gezonde regio

Verloren levensjaren door luchtverontreiniging

 

Gemeente

DCMR

 

Veilige regio

 

Zonering Waterweg en Nieuwe Maas

Omgeving

DCMR

04-10-2022

Veilige regio

 

Verantwoordingsgebied Luchthaven

Omgeving

DCMR

04-10-2022

Veilige regio/Klimaatbestendige regio

 

Beschikbaarheid droge verdiepingen per buurt bij een grote en middelgrote overstromingskans

Buurt

LIWO

 

16-6-2022

Veilige regio/Klimaatbestendige regio

 

Overstromingsdiepte bij een grote en middelgrote overstromingskans

Omgeving

Klimaat Effect Atlas

01-06-2022

Klimaatbestendige regio/Leefbare regio

Onvoldoende verkoeling in tuin of buurt

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

GGD

 

Leefbare regio

 

EU-status zwemwater

 

Omgeving

ODMH

13-07-2022

Leefbare regio

Zwemwaterkwaliteit

 

Gemeente, omgeving

Zwemwater.nl

07-07-2022

Leefbare regio

Oordeel woonomgeving

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

GGD

 

Leefbare regio

Risicobeleving (percentage inwoners dat bezorgd is over zijn/haar gezondheid door omgevingsfactoren)

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

GGD

 

Leefbare regio

Hinder door stof, rook en roet

 

Wijk (Rotterdam), gemeente, omgeving

GGD

 

Leefbare regio

Leefbaarheidsscore per dimensie (sociaal, woning, voorzieningen, overlast en veiligheid en fysiek)

 

Gemeente, Omgeving

Leefbaarometer

 

Bereikbare regio

Milieuprestaties busvervoer

 

Omgeving

MRDH

 

29-03-2022

Bereikbare regio

Reizigerskilometers OV 2021 t.o.v. 2019 (COVID-19)

 

Omgeving

MRDH

 

Biodiverse regio

Huismus en Gierzwaluw index

 

 

Omgeving

Sovon

31-8-2022

 

 

Daarnaast zijn er dit jaar ook twee nieuwe kaartviewers toegevoegd aan Staat van Rijnmond. Dit betreft de kaartviewers Gezond gedrag en Woonomgeving & openbare ruimte