Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Fietsplan 2016-2025

  / Verkeer en bereikbaarheid / 1700884 kB

 • Milieuprestatie ov-bussen 2022

  Op deze poster is per concessie te zien hoe schoon de Nederlandse ov-bussen zijn en hoeveel bussen onder welke milieuklasse vallen. Bij de kaarten staat ook een toelichting van de stand van zaken, de laatste ontwikkelingen en informatie over de introductie van zero-emissiebussen.

  / Verkeer en bereikbaarheid / 750 kB

 • Onderweg in de Metropoolregio 2018-2022

  Het het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een onderzoek onder Nederlanders van 6 jaar en ouder (exclusief bewoners van tehuizen en dergelijke) waarin in het bijzonder ook al hun verplaatsingen gedurende één door het CBS aangewezen dag zijn opgegeven. De verschillende dagen in het jaar zijn daarbij evenredig onder de respondenten verdeeld.

  Dit tabellenrapport bevat tabellen over Rotterdam en Den Haag, (delen van) de Metropoolregio en Nederland, waarbij de gegevens soms ook nog verder uitgesplitst worden naar groepen gemeenten of zelfs ‘gebieden’.

  / Verkeer en bereikbaarheid / 2885 kB

 • Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2021: 1 september – 31 december.

  De Rapportage Rijkswegennet geeft elke vier maanden de ontwikkelingen op jaarbasis weer over het gebruik van het hoofdwegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in de maanden januari tot en met december 2021. De rapportage toont tevens een terugblik op de ontwikkelingen ten opzichte van 2020. Verder bevat het de openstellingen en werkzaamheden in de laatste vier maanden van 2021. Elke rapportage bevat daarnaast specifieke thema’s. In deze rapportage zijn dat naast de coronamaatregelen in relatie tot het hoofdwegennet, het groot onderhoud aan de A12 en verduurzaming van de asfaltketen.

  / Verkeer en bereikbaarheid / 3435 kB