Een ogenblik geduld a.u.b.

Onderweg in de Metropoolregio 2018-2022

Het het landelijke onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) is een onderzoek onder Nederlanders van 6 jaar en ouder (exclusief bewoners van tehuizen en dergelijke) waarin in het bijzonder ook al hun verplaatsingen gedurende één door het CBS aangewezen dag zijn opgegeven. De verschillende dagen in het jaar zijn daarbij evenredig onder de respondenten verdeeld.

Dit tabellenrapport bevat tabellen over Rotterdam en Den Haag, (delen van) de Metropoolregio en Nederland, waarbij de gegevens soms ook nog verder uitgesplitst worden naar groepen gemeenten of zelfs ‘gebieden’.