Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2021: 1 september – 31 december.

De Rapportage Rijkswegennet geeft elke vier maanden de ontwikkelingen op jaarbasis weer over het gebruik van het hoofdwegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen in de maanden januari tot en met december 2021. De rapportage toont tevens een terugblik op de ontwikkelingen ten opzichte van 2020. Verder bevat het de openstellingen en werkzaamheden in de laatste vier maanden van 2021. Elke rapportage bevat daarnaast specifieke thema’s. In deze rapportage zijn dat naast de coronamaatregelen in relatie tot het hoofdwegennet, het groot onderhoud aan de A12 en verduurzaming van de asfaltketen.
26-10-2022/ 3435kB